You are currently viewing <h4>Връзката със себе си се изгражда през детството</h4>

Връзката със себе си се изгражда през детството

Връзката със себе си се изгражда през детството

Когато преди 4 години стартирахме фермата искахме да създадем едно място, на което децта да имат възможност да преживеят своята автентичност. Да има поне едно място на което могат свободно да изразят себе си и да правят неща, които в други среди и контексти биха били нежелателни. Неща, като това да не спират и за секунда, да вдигат шум, да цапат, да се мърсят, да експериментират с възможностите си, да имат право да откажат да участват в организирани занимания и да правят неща, които истински ги вълнуват точно в този момент, като например цял ден да рисуват с лупа по дъска.

Да имат подобни преживявания през детството не само според нас, но и според редица изследвания е изключително важно за децата и бъдещото им добруване, защото именно по време на тях, децата се свързват най-пълноценно със себе си и със своята вътрешна същност. По този начин те се опознават, разбират какво ги вълнува, какво ги мотивира и превръщат тази вътрешна сила в основния двигател на живота си, без да се нуждаят от постоянен контрол и напътствия от външна страна. Ако пропуснат тези преживявания, децата с времето постепенно губят връзка с автентичната си природа и започват да се водят от насоките и стимулите на хора и ситуации извън тях. Това много често води до объркване и липса на пълноценно щастие, когато пораснат.

„Когато не се позволи на същността на детето да се развива в своята автентична форма и да процъфтява, вътре в него започва да се появява празнота. От момента, в който не ни е било разрашено да се вслушваме в нашия автентичен глас като дете, ние се научаваме да игнорираме истинската си същност“.  

„Осъзнатост в семейството“, Шефали Тсабари

Това, което се случва с нас, когато спрем да бъдем свързани с вътрешната си природа е, че ставаме реактивни – започваме да отдаваме значение и да държим отговорни другите хора и обстоятелствата около нас за нашите чувства. Така тръгваме по грешния път на контрола и желанието си да контролираме другите и ситуациите, които ни се случват, а невъзможността да ги контролираме ни докарва до стрес, нещастие и отчаяние.

Ето защо е толкова важно децата да са преживели опитности на свободен избор, необременен от широките културни, обществени и семейни убеждения. Свободата да взимат решения, които ги касаят и са в рамките на техните компетенции е единствения начин децата да се научит да поемат и да носят отговорност. В притивен случай те се научават някой друг да мисли вместо тях, някой друг да претегля плюсовите и минусите и съответно някой друг да поема негативите от погрешно взето решение.

Затова нека осигурим време и пространство на децата да опознаят себе си по-добре. Да осъществят най-важната и единствената носеща щастие връзка – тази със себе си. За целта всяко дете трябва да има възможност да играе свободно, да се изцапа, да прави грешки,  да изследва собствените си идеи – със собствено темпо, да задава въпроси, да бяга, да скача, да танцува и да се движи както на него му харесва, да откривателства и да създава свой собствен ритъм. Това, което правим при нас във фермата е да предоставяме именно тази възможност.

.

.

Ако тази статия ви хареса, споделете я със своите приятели. Благодарим!