You are currently viewing <h4>Емоционална интелигентност</h4>

Емоционална интелигентност

  • Post category:Деца

Емоционална интелигентност

През последното десетилетие все повече се обръща внимание на концепцията, че интелигентността не е само онова, което можем да измерим с  IQ – тестовете, а нещо много по-всеобхватно и обхващащо различни сфери от живота на човека. Коефициента на интелигентност измерва единствено когнитивните, познавателни и рационални способности, с помощта на които решаваме различни задачи и проблеми. На практика обаче се оказва, че така наречената емоционална интелигентност играе много по-значителна роля в успешната ни реализация и като личности, и като социални същества. През последните години ставаме свидетели на безпрецедентен ръст на научните изследвания в областта на емоциите, които изучават функциите на мозъка, психологичните и неврофизиологични процеси протичащи в тялото и установяват огромната роля на емоциите свързани с тези процеси. Дълги години цялото внимание на образователната система и на обществото като цяло беше насочено единствено върху развитието на паметовите способности и количеството усвоени знания, без изобщо да отчита психоемоционалната страна на участниците в обучителния процес. Благодарение на последните изследвания в областта на науката и психологията вече имаме много по-широк поглед върху природата на човешките възможности и това ново знание трябва задължително да се интегрира в ежедневния ни живот. Заговори се за емоционалната интелигентност като способност да разбираме и приемаме чувствата и емоциите си, да проявяваме самоконтрол, усърдие и устойчивост, да разбираме и общуваме пълноценно с другите, да проявяваме емпатия. До сега се смяташе, че интелектуалните способности до голяма степен определят успешната реализация в живота, при това тези способности са генетично обусловени и не се подават на развитие и усъвършенстване. Сега знаем, че в най-добрия случай коефициента на интелигентност представлява 20 % от факторите, които определят успеха в живота, а останалите 80 % зависят от други фактори. Тези други фактори са способността да познаваш и да управляваш емоциите и начина си на мислене. Или както казва автора на теорията за емоционалната интелигентност Даниъл Голман „емоционалните способности са от по-висок порядък и определят как точно ще използваме всички други умения с които разполагаме, включително и чистия интелект.“
Емоционалната интелигентност не е нещо с което се раждаме, тя е умение, което се учи и усъвършенства. Именно на развиването на способностите за познаване и управляване на емоциите се базира бизнеса за милиарди долари под формата на тренинги, обучения, семинари и т.н., защото хората все повече осъзнават ролята на емоциите при постигането на здраве и успех в живота.

Емоционалната интелигентност включва 5 основни области:

• Познаване на собствените емоции. Способността да наблюдаваме и разпознаваме истинската природа на чувствата е от изключителна важност през живота. Осъзнаването на емоциите, които стоят зад определени реакции, води до промяна на нежелателни и нетолерирани действия. Ако не можем да забележим истинските си чувства, ние ставаме техни роби.
• Управление на емоциите. Контролът върху чувствата и изразяването им в адекватна форма е умение, което е тясно свързано със самоосъзнатостта. Хората, които притежават тази способност могат лесно да преминават през превратностите на живота, без да изпадат в депресивни състояния.
• Умения за самостоятелно мотивиране. Способността за лично мотивиране е в основата на всяко едно постижение. Овладяването на това умение води до ефективни действия във всяка сфера от живота, в която бихме искали да постигнем резултати.
• Познаване на емоциите на другите. Ако сме се научили да разпознаваме собствените си чувства и емоции, тогава лесно можем да ги разпознаваме и в другите и по този начин да се свързваме с тях. Емпатията е основно умение в днешно време, когато пълноценното общуване е основата на всяко взаимоотношение.
• Стабилни връзки. Изкуството на връзката до голяма степен предполага умение да управляваме емоциите на другите. На тази основа лежат лидерските умения и изграждането на трайни взаимоотношения обогатяващи и вдъхновяващи участниците в тях.

Даниел Голман смята, че без овладяването на тези 5 компетенции, много трудно бихме имали щастлив и успешен личен и професионален живот, затова според него тези неща трябва да се преподават в училище. Ние също мислим така и тъй като за съжаление не можем да разчитаме на училището за това, ни се налага да го правим лично. Но както всяко друго нещо, за да успеем да научим на нещо децата си, трябва първо ние да го знаем и можем. Затова не спираме да се учим.

.

.

Ако тази статия ви хареса, споделете я на своите приятели. Благодарим!