You are currently viewing <h4>Играта, като подготовка за живота – част 2</h4>

Играта, като подготовка за живота – част 2

Играта, като подготовка за живота – част 2

Едно интервю с Питър Грей - изследовател и учен, професор по психология в Бостънския колеж  

Към първата част 

Порано казахте, че дейностите насочвани от възрастните не са пълноценна игра. Как дефинирате играта?

Играта, както аз и повечето теоретици на играта я дефинират, е преди всичко самостоятелно избрана и самоуправлявана. Играещите определят свободно дали да играят или не, измислят и променят правилата и винаги са свободни да преустановят играта. Второ – играта е вътрешно мотивирана. Избираме да играем заради самите себе си, а не за външни награди, като трофеи, подобрени оценки и похвали от родителите или други възрастни. Трето – играта е ръководена от вътрешни правила, но тези правила винаги оставят място за творчество. Четвърто играта е въображаема, имагинерна, даваща възможност на участниците да се отделят от сериозността на реалния свят. И последно играта е будна, активна и държи мозъка в относително не стресирано състояние. Една дейност може да бъде повече или по-малко игрива, но за да се нарече игра, трябва да съдържа всички тези елементи. Възможността за избор и мотивацията са свързани. Децата губят мотивация, когато губят избора и той се иззема от възрастните. Така те не научава някои основни уроци като как да структурират деня си, как да решават проблемите си и как да носят отговорност за собствения си живот.

Като се има предвид определението ви за игра, смятате ли неформалните игри за по-добри от организираните спортове?

Да. Децата научават много стойностни неща за живота от неформалната игра, които не научават от организираните спортове. Да вземем за пример уличните игри на футбол или баскетбол и практикуване на тези спортове организирано в отбори. В уличните игри, децата се научават как да поддържат играта жива и как да правят останалите участници щастливи, защото недоволните играчи ще напуснат играта и ще си отидат вкъщи. Научават се как да договарят правила и да правят компромиси, научават се да разрешават спорове, защото няма рефер или съдия, който да го направи вместо тях. Научават, че да играеш добре и да се забавляваш истински е много по-важно от колкото да спечелиш, защото в края на деня никой не се интересува кой е спечелилия. В професионалния спорт играчите могат да научат много за това, как да играят добре, но ще научат много по-малко за това как да живеят щастлив, отговорен и състрадателен живот.

Кои са най-важните уроци, които сте научили за играта, от вашата работа в областта на еволюционната психология?

Краткия отговор е, че малките на всички животни играят, включително и тези на човека. Смисълът на играта при малките на животните е да практикуват умения, които ще са им необходими, като възрастни, за да оцелеят и да продължат вида си. Това включва физически умения, като преследване на плячка и избягване на хищници, социални умения, като разбирателство с останалите представители на техния вид, както и емоционални умения, като тези необходими за контролиране на страха и гнева в напрегнати ситуации. Децата много повече от малките на животните придобиват физически, социални и емоционални умения чрез играта. Освен това, играта и изследователството са естественото средство, чрез което децата практикуват ценностите, които наблюдават в културата около тях. С други думи, играта и изследователството са естествените начини, които децата винаги са използвали, за да се образоват още от времето, в които не е имало никакви училища.

Как този подход към образованието има отношение към обществото днес?

Децата имат способността да се образоват чрез самонасочено изследване и игра, но за да го направят добре, те се нуждаят от сигурни условия на околната среда. Имат нужда от много свободно време за игра и изследване. Нуждаят се от достъп до инструментите на своята култура и разрешение да играят с тези инструменти, по свой собствен начин. Те трябва да могат да общуват с когото харесват, в среда от деца на различни възрасти, така че по-малките деца да учат умения от по-големите, а по-големите деца да се научат да се грижат за по-малките. За да се случи качествено учене, децата също се нуждаят от достъп до разнообразно знание от възрастни специалисти, от които те могат да търсят помощ и напътствия винаги, когато поискат. И може би най-вече, те трябва да бъдат част от една морална общност, в която техния глас има значение в определянето на правилата и в това как тези правила се прилагат, така че да растат с чувство за отговорност както за себе си, така и за другите.

Осигуряват ли съвременните училища този тип среда?

Нищо от това не се случва в нашите стандартни училища. В училищата днес ученето се е превърнало в работа, а не е игра, режисирано е от учители, а не от учащите. Любопитството е смачкано, защото уроците са свързани с въпросите, които учителите задават, а не от въпросите, които учениците питат. Дори и въпросите на учителите не са въпроси, които те реално биха задали, ако имаха тази възможност. Децата по същество нямат думата в правилата, които ги засягат или в начина, по който тези правила са прилагани. Сякаш строителите на нашата училищна система са решили да ги лишат от всички условия на заобикалящата среда, които позволят на децата да образоват сами себе си, за да се избегне самообразоването и по този начин да се направят децата зависими от учителите и от системата. Мисля, че това не е случайно. Анализ на историята на образованието показва, че училищата произхождат не толкова от нуждата за преподаване на умения и идеи, колкото за преподаване на послушание и доктрина. Основната задача на децата в нашите училища е да правят каквото искат от тях учителите, без значение колко безсмислено изглежда това за детето и как това потиска неговата воля и любопитство.

Ако можеше да се промени всичко това, какви би трябвало да бъдат училищата днес?

Ние нямаме нужда от образование отгоре-надолу, принудително, насочвано от учителите. Децата са способни да образоват себе си прекрасно в съвременния свят, ако им предоставяме подходящите условия на средата за тази цел. Това от което се нуждаем за здравословното детско развитие и учене е доверие и подкрепа към децата. Мисля, че животът е по-скоро неформална игра, отколкото формална. Това е още по-вярно за постоянно променящия се свят днес, отколкото беше в по-сигурния свят вчера. Правилата вече не са фиксирани – ние ги определяме докато вървим напред, за да ги направим подходящи на променящите се обстоятелства. При това трябва да го правим съвместно, с други хора, защото се нуждаем от тяхната помощ и подкрепа, точно както те се нуждаят от нашата. В крайна сметка в живота никой не печели или губи, ние всички отиваме на едно и също място. Важното е как сме играли играта. Забавлявали ли сме се? Помогнали ли сме на другите да се забавляват? Бих твърдял, че дори и най-конвенционалните измерения на успеха, като напредък в кариерата или висок доход принадлежат на тези от нас, които знаят как да се кооперират, както знаят как да превръщат конкуренцията в сътрудничество, знаят как да задоволяват исканията на всички участници. С още по-голяма сигурност това е валидно за нашият личен и семеен живот, където стремежа към победа и желанието да се докажем, че сме по-добри от нашите партньори е в ущърб на общия успех и не води до нищо добро. Мисля, че уроците на неформалната игра са далеч по-свързани с щастливия живот, отколкото уроците на формалното училище. Просто се огледайте. Не са ли най-щастливите хора около вас често най-добронамерените и най-кооперативни хора? Да се ​​разбираме добре с другите е много по-важно за успеха на повечето хора, отколкото е математиката. Не можем да научим децата на всичко, което знаем и можем да правим, затова най-доброто, което можем на направим за тях е да им позволим да учат, като ги оставим да играят.

Изглеждате толкова оптимистично настроен по отношение на перспективите за игра при децата?

Още по-оптимистичен съм за перспективите на самата игра. Свидетел съм през последните няколко години на увеличаването на загрижеността на родителите за липсата на свободна игра за децата им и нуждата от безопасни места за игра. Това не гарантира да се превърне задължително в масово действие, но мисля че сме на път. Ние също започваме да виждаме подновен интерес към изследванията и теорията на игрите на академично ниво. Затова да, аз съм оптимист!

Използван източник: 
https://www.journalofplay.org/sites/www.journalofplay.org/files/pdf-articles/5-3-interview-play-as-preparation.pdf

Ако тази статия ви хареса, споделете я със своите приятели. Благодарим!