You are currently viewing <h4>Какво е обучение на открито?</h4>

Какво е обучение на открито?

Какво е обучение на открито?

Една от главните причини да създадем фермата, беше идеята за обособяване на Детски център на открито, където децата да имат възможност да прекарват време в учене и изследване на естествената среда. Терминът, който се използва за обозначението на всякакво учене, което се случва извън стените на закритите пространства се нарича Учене на открито или (outdoor learning). Практикуването, подпомагането и популяризирането на този метод е наша мисия и първа задача, затова чрез поредица от статии ще ви запознаем по-подробно с ползите и възможностите на обучението на открито.

Какво е обучение на открито?
Обучение на открито е широко понятие, което включва: игра навън в ранните години, училищни проекти на открито и сред природата, екологично образование, спорт и приключенски дейности сред природата, програми за личностно и социално развитие, експедиции, тимбилдинг, образование за устойчиво развитие, приключенска терапия … и още. Обучение на открито няма ясно определени граници, но има обща основа…                                                                                                                                                                                                             ,,,,,,,
Защо ученето на открито има голямо значение?
Всяко обучение е важно, независимо дали се провежда на открито или на закрито. Въпреки това външната среда може да бъде по-стимулираща и по-ефективна в образователен аспект в сравнение със закритите пространства. Директният опит на открито е много по-мотивиращ, има по-голямо въздействие и е реален. При умело водене от страна на обучителите, преживяванията на открито лесно стават стимулиращ източник на въздействие, личностно израстване и напредък в ученето.

Какво може да се учи на открито?
Ограмотяване, математика, природни науки, личностно развитие, екипни умения – навън може да се учи всичко, при това ученето е активно. В тази среда участниците учат посредством това което правят, чрез това с което се сблъскват и от онова, което сами откриват. Те опознават природата, себе си и другите около тях, като в същото време развиват редица умения свързани с откритите пространства. Активното учене лесно развива уменията за изследване, експериментиране, даване и получаване на обратна връзка, размисъл, критично мислене и кооперативно учене. Тези гъвкави умения за задължителни за съвременната бързоразвиваща се действителност.

Защо обучението на открито е автентично учене?
Причините за това са не само, че ученето на открито се случва в естествени среди, където участниците могат да виждат, чуват, докосват и миришат истински неща, то също и на това, че се провежда на една арена, където се случват реални събития и действията имат истински резултати и последствия. Обучението на открито може да допринесе много за това учебните предмети да оживеят, като едновременно учениците покриват изискванията на учебния план, но също така ги провокира да откриват възможности, да се справят с предизвикателства и отговорности, да управляват риска и да се справят с промените и трудностите.

Как откритото обучение разширява хоризонтите и стимулира нови интереси?
Няма ограничения пред експериментирането и любопитството, които външните среди и дейности на открито могат да предизвикват. Те често отключват у участниците скрити способности, интереси и неизползван досега потенциал, които изненадват не само другите, но и самите тях. Осигурената безопасност, ясните граници и учебни цели определят посоката, но ученето на открито дава енергия и вдъхновение на всички аспекти от живота. „Разширяване на хоризонтите“ е резултат във всяко отношение.

Съществува ли риск при ученето на открито?
Повечето учебни занимания във външни условия не носят по-висок риск от
дейности и ситуации, с които се сблъскват обучаващите всекидневно в стандартна среда. За да се гарантира, че ползите от всяка планирана дейност
надвишават рисковете, много практикуващи използват различни подход за управление на риска. Способността да управляваш риска е житейско умение затова е добре участниците да се включват в процеса от самото начало.Това ще им помогне на да се научат да вземат добри решения във връзка с рисковете, докато те растат и се развиват.

Какво могат да направят родителите?
Подкрепяйте, насърчавайте и инициирайте дейности и занимания на открито. Предоставяйте повече възможности на децата да учат извън стените на закритите пространства. Да бъдете ентусиазирани по отношение на откритата среда е едно от най- ценните неща, с които можете да помогнете на децата си да бъдат щастливи и да се справят по-успешно в училище.

Източници : https://www.outdoor-learning.org/Default.aspx?tabid=207 и https://www.edubuzz.org/eloes/wp-content/blogs.dir/1321/files/2011/05/FactfileOutdoorLearning_tcm4-6603061.pdf

.

.

Ако тази статия ви хареса, споделете я на своите приятели. Благодарим!