You are currently viewing <h4>Умението да създаваме системи</h4>

Умението да създаваме системи

Умението да създаваме системи 

Пермакултурният дизайн е система от сглобяване на концептуални, материални и стратегически компоненти в модели, който функционират в полза на живота във всичките му форми.~ Бил Молисън

Добрият учител е този, от когото учениците в края на обучението си не се нуждаят повече.
Добрият родител е този, чиито деца пораснат в справящи се, самостоятелни и независими личности.
Добрият мениджър е този, при когото работата върви и без неговото присъствие.
Добрият градинар е този, чиято градина процъфтява не благодарение на него.

И докато за много хора е важно да бъдат фактора от който всичко зависи, нашата цел във всичко, което правим винаги е била да станем излишни. За да станеш излишен изисква само едно единствено нещо – да създадеш система! Система, която е устойчива, жизнеспособна, работеща и ефективна. В това отношение няма по-добър учител от Природата, защото тя е перфектият създател на системи. А Пермакултура е безценният инструмент, който ни превежда тази хилядолетна мъдрост в практично знание, стъпило на трите етики – да се погрижим за нуждите на хората, за нуждите на земята и за нуждите на бъдещите поколения.

„Една система не е просто набор от отделни части. Системата е взаимосвързана съвкупност от елементи, които са съгласувано организирани по начин, който постига нещо. Ако погледнем тази дефиниция от близо, ще видим, че системата трябва да да се състои от три съставни части – елементи, взаимовръзки и предназначение (или цел). Една разнообразна система с много връзки и резерви е по-стабилна и по-малко уязвима от външно въздействие, отколкото еднородна система с малко разнообразие.“ ~ Донела Медоус, из Системното мислене

Когато създавахме фермата, искахме не просто да реализираме малък семеен бизнес, искахме нещо много по-голямо и значимо. Може би е доста смело, но чрез Biotiful ние искаме да променяме мисловни модели, да разширяваме съзнания, да преобръщаме представи и отваряме хоризонти.

Пермакултурата е наука за работа с динамични системи. Ударението тук е едновременно върху динамични и системи, защото като общество ние все още разглеждаме случващото се в живота като нещо статично, механично и извадено от контекста и точно от това произтичат повечето ни проблеми. Или както казва Питър Сенги един от авторите, които се занимават със системното мислене „съществува фундаментално несъответствие между природата на реалността и нашите доминиращи начини на мислене за тази реалност“.

Системното мислене означава да разбираме, че хапчето което тушира симптома не лекува болестта, че смяната на учебници и въвеждането на технологии в час не променя образователната система, че субсидирането на бизнеси и отрасли не решава проблеми, а ги отлага във времето подобно на апарат за командно дишане, защото поддържа модели и практики, които самостоятелно не биха били жизнеспособни.

При цялото ни планиране и организиране на работата основната ни цел е постигане на синергия, така че всички елементи да бъдат във взаимовръзка помежду си, да работят заедно и да си помагат – така се постига устойчива система, която е в състояние да просъществува и процъфтява. Фермата работи като екосистема във всяко едно отношение. Жива система в която хора, животни, земноводни, птици, насекоми, растения, дървета живеем и работим заедно и сме щастливи да бъдем част от тази среда.

.

Ако тази статия ви хареса, споделете я със своите приятели. Благодарим!