You are currently viewing <h4>Четирите принципа на натуралното земеделие на Масанобу Фукуока</h4>

Четирите принципа на натуралното земеделие на Масанобу Фукуока

„Аз вярвам, че една революция може да започне с една сламка. На вид тази оризова сламка изглежда лека и незначителна. Едва ли някой ще повярва, че тя е в състояние да породи революция. Но аз осъзнах тежестта и силата на тази сламка. За мен тази революция е напълно реална.“

Първи принцип – отказ от обработки, т.е. от оран, или обръщане на почвата. В течение на столетия фермерът е бил уверен, че оранта е необходима за отглеждане на културите. Обаче принципът „отказ от обработки“ се явява основен в природното земеделие. Почвата „рови“ сама себе си по естествен път, благодарение на проникването на корените на растенията и активността на микроорганизмите, малките животни и почвените червеи.

Втори принцип – отказ от химически торове или приготвяне на компост (\* под черта като тор, Г-н Фукуока използва бялата детелина, като бобова покривна култура връща на полето овършаната слама и добавя малко птичи тор). Хората нарушават естествения живот на природата ,а след това как ли не се стараят , но не могат да излекуват нанесените рани. Тяхната невнимателна фермерска практика довежда до отмиването от почвата на необходимите хранителни вещества, а като последствие – ежегодно изтощаване на земята. Оставена в покой, почвата поддържа своето плодородие по естествен начин, паралелно с цикъла на развитие на растения и животни.

Трети принцип – отказ от борба с плевелите по пътя на оран и хербициди. Плевелите имат своята роля в създаването на почвеното плодородие и балансираното биологично съобщество. Основният принцип е че плевелите трябва да се задържат в развитието си, но не и да се унищожават. Сламеният мулч, покривка от бяла детелина, засят под културното растение и временното заливане с вода (при отглеждане на ориз-бел. на пр.) осигуряват ефективен контрол на плевелите в моите поля.

Четвърти принцип – отказ от химическите средства за защита (Г-н Фукуока отглежда зърнени култури без използването на каквито и да е химикали. Някои от плодните дървета понякога обработва с емулсия от машинно масло за снижаване числеността на насекомите. Не използва дългодействащите пестициди с широк спектър на действие и няма „програма“ за пестицидите).От момента, в който като резултат на неестественото прилагане на оран и торене, културните растения са отслабнали, болестите и дисбаланса на насекомите са станали голям проблем в селското стопанство. Природата, останала недокосната, се намира в съвършено равновесие. Вредните насекоми и болести по растенията всякога ги е имало, но в природата те не се разпространяват в такава степен, която да налага използването на химикали. Разумният подход към защита от болести и неприятели – това е отглеждане на силни растения в здрава среда.

Подобряването на почвата е главната грижа при създаването на градината. Ако използвате химически торове, дърветата ще израснат големи, но почвата от година на година ще се изтощава. Химическите торове лишават почвата от жизнените и сили. Ако торовете се използват в течение на едно поколение, за това време почвата значително ще се влоши.

Няма по мъдро направление в земеделието, от стремежа към подобряване на почвата. Преди двадесет години склоновете на тази планина представляваха гола червена глина, толкова твърда, че беше невъзможно да се забие лопата в нея. Преобладаващата част от земята в тази местност беше такава. Селяните отглеждаха картофи, докато се изтощи почвата,а след това занемаряваха нивята. Затова, преди да отглеждам цитрусови и зеленчуци, се постарах да възстановя плодородието на тази почва.

Из „Революцията на една сламка“,  Масанобу Фукуока

.

.

Ако тази статия ви хареса, споделете я на своите приятели. Благодарим!