You are currently viewing <h4>За почвата</h4>

За почвата

За почвата

Здравата и силна почва е в основата на всяка земеделска дейност. Тя е най-важният фактор при отглеждането на плодове, зеленчуци и растения. Нужно е да съдържа всички хранителни вещества, които са от значение за тяхното развитие, да бъде защитена от слънцето, вятъра и ерозивните процеси и да запазва влагата. Особено необходимо е да се съхрани животът в почвата (всякакви живи същества и микроорганизми), защото те са определящото звено за създаването на здрава и плодородна жива почва.

Какво означава жива почва?
– живата почва съдържа хумус – частично преработена органична материя (компост, мулч, оборски тор, растителни части и остатъци). Хумусът осигурява храна за почвените микроорганизми, които от своя страна произвеждат храна за растенията. Хумусът също съдържа множество растителни нутриенти, подобрява структурата на почвата и съхранява влагата в нея.
– живата почва съдържа милиони живи същества и микроорганизми, които превръщат органичната материя в хранителни вещества за растенията. Това са бактерии, гъби, мравки, червеи и много други малки организми със съществено значение.
– съдържа балансирана комбинация от глина и пясък. Глината съхранява минералите, а пясъка осигурява дренажа за отводняването на  почвата.
– здравата почва се състои от 50% глина, пясък, хумус и микроорганизми и 50 % въздух. Текстурата и трябва да бъде рохкава на пипане – не ронлива, като пясъка и не сбита, като глината.

Значение на въздушните джобове в почвата
–  те осигуряват пространство в почвата за движение на водата.
– осигуряват кислород, необходим на корените на растенията, за да обработват хранителните вещества.
– позволяват лесен, бърз и дълбок растеж на кореновата система, което осигурява достъп на растението до повече храна и вода, което ще го направи по-силно и здраво.
– допринасят за съхранението на хранителни вещества в почвата, които да се използват от растенията тогава, когато имат нужда от тях. Тези хранителни вещества не се губят, а остават като своеобразна „хранителна банка“ .
– почвата ще има балансирано рН и няма да е нито твърде кисела, нито твърде алкална.

Съществата, които осигуряват в най-голяма степен въздушните джобове в почвата са червеите. Затова червеите са най-добрите приятели на здравата почва. Голямото наличие на червеи е показател за здравето на почвата. Тези най-добри приятели превръщат хумуса в нутриенти, които растенията могат да усвояват, вкарват въздух в почвата, подобряват структурата и дренажа и пренасят хранителните вещества от дълбочина към по-горните слоеве, където са корените на растенията.

Пестицидите, хербицидите и химическите торове убиват червеите. Всичко от което те се нуждаят, за да живеят и да се размножават са мулч и органична материя. Ако им ги осигурите, те ще ви се отплатят стократно.

Ако тази статия ви хареса, споделете я със своите приятели. Благодарим!