Пермакултура не е просто биоземеделие, в което отглеждаме зеленчуци без да използваме химикали. Пермакултура е преди всичко система за проектиране и създаване на устойчива среда, която копира моделите и принципите от природата и работи заедно с нея. Това е основната разлика между пермакултурния подход и всички останали селскостопански и градинарски практики. Пермакултурният дизайн се стреми да интегрира всички компоненти на екосистемата в холистично взаимодействие, което води към устойчив живот, наблягащ на хармоничната връзка между хората, растенията, животните и Земята. Пермакултура е изградена върху етиката на уважение и грижа към всичко живо и взаимодействие с околната среда по взаимноизгодни начини.

Когато проектираме градини използвайки пермакултурния подход, ние мислим и вземаме под внимание множество аспекти и фактори на средата, както и собствените ни нужди.
Процесът минава през оценка на даденостите и ресурсите на терена; анализ на секторите; планиране на зони; улавяне, задържане или откланяне на потоците енергия; интегриране и свързване на отделните елементи и компоненти в работеща, самоподдържаща се система.

Резултатите от добрия дизайн трябва да включват:
• стратегии за устойчиво използване на земята, без отпадъци и замърсяване.
• изградени системи за здравословно производство на храна, високо биоразнообразие и множество усвоени ползи
• възстановяване на почвеното плодородие, което води до отглеждане на храна с висока хранителна стойност
• интеграция и хармония на всичко живо в имота – всички растения и животни живеят в атмосфера на сътрудничество или си взаимодействат спрямо природни модели и естествени цикли.
• минимален разход на енергия

Ако искаме да създаваме устойчиви, високоефективни и процъфтяващи среди, най-доброто, което можем да направим е да хармонизираме и да работим с творческите сили на природата по възможно най-ефективен и интелигентен начин. 

Мечтаете ли си и вие да живеете и работите в такава среда и искате ли ние да ви помогнем за това, като създадем за вас мечтания дизайн, свържете се с нас на 0886851047.