Какво е Пермакултура ?


"Пермакултурата е преди всичко система от организации. Целта на този метод е да използва организиращата сила на човешкия ум, за да замени физическата сила със силата и енергията на Природата".
~ Патрик Уайтфилд

Ние използваме силата на Природата в нашата градина, като свеждаме човешката намеса до минимум, за да получим резултати, надхвърлящи тези на конвенционалното земеделие.

​Нашите малки неуморни работници работят без почивка и без заплащане и произвеждат изключително качествен продукт от ненужна суровина или иначе казано от боклук. Тези малки работници са червеите, които със своята дейност връщат стойността на безполезния ресурс и го превръщат в среда, която ще даде живот и енергия на бъдещите растения. Посетите вече семенца трупат сила от хранителната среда и чакат да мине времето, докато укрепнат.

През това време други едни работници, работят също неуморно, като почистват почвата от всяко семенце на плевел и всяка тревичка, наторяват и разрохкват почвата, а за благодарност ни даряват и яйца. Кокошките свършат една огромна част от работата в градината, която иначе би трябвало да свършим ние. След като почистят мястото, кокошките се преместват с помощта на т.н. кокоши трактори на ново място, където ги очаква вкусна храна, а ние покриваме изчистената площ със слама (мулчираме) и така не само си спестяваме още много работа, но и запазваме плодородието на почвата, която се изолира от външните негативни влияния на въздуха и водата.

И ето идва време да се посадят растенията и тук отново обръщаме поглед към природата, за да научим как тя създава устойчиви системи. В природата никъде не се срещат монокултури, т.е. насаждения състоящи се само от един вид. Всички естествени системи са колаборация между множество елементи - малки и големи, които живеят и процъфтяват заедно. Вземаме този мъдър пример от природата и засаждаме нашите растения на гилдии, по начин по който зеленчуци, билки и треви се подпомагат взаимно и предпазват се едно друго от болести и неприятели и подобряват вкуса и аромата си. Така използваме силата и мъдростта на природата, като работим заедно с нея, а не се борим с нея наивно очаквайки да я победим.

Принципи и етики на Пермакултурата


Пермакултурата ни учи как да живеем и работим в сътрудничество с природата, а не срещу нея. Това не е земеделски метод, а философия и начин на живот. Пермакултурата, като приложна наука, се основава на 3 етики и 12 Принципа.

Етики на пермакултурата
Грижа за земята
Грижа за хората
Грижа за бъдещето (ограничаване на потреблението и връщане на остатъка)


Принципи в пермакуртурата
1. Многообразие. Колкото по-голямо разнообразие от елементи има в една система или група, толкова по-високи са възможностите елементите да си оказват съдействие.
2. Ефект на ъгъла. Границата между две области, територии, науки са местата с най-голям потенциал. Пресечните точки раждат най-интересните иновации и най- високи резултати.
3. Планиране на енергията. Използване на енергията и ресурсите с ум и пестеливост. В това число човешки труд, пари, природни сили – вятър, гравитация, вода, храна и други.
4. Цикличност на енергията. В естествените системи не съществуват отпадъци или замърсяване. Отпадъкът от един е ресурс за друг. Рециклирането и повторната употреба се повтаря, колкото е възможно повече пъти.
5. Мащаби. Създаване на системи, които са управляеми. Започва се от малкото и се върви с малки, постижими стъпки към желаната цел.
6. Биологични ресурси. Използване на естествени методи и процеси за постигане на всички задачи. Използване на природните сили (растения, животни, бактерии, енергия) в подкрепа на процесите и за намаляване на необходимостта от външна намеса.
7. Множество елементи. Всяка важна и съществена функция в системата се поддържа от повече от един елемент. Това гарантира, че ако някой от елементите спре да работи, системата ще продължи да функционира и процесите ще продължат.
8. Множество функции. Повечето неща могат да се използват по различни начини и за различни функции. Всеки елемент от системата трябва да има най-малко 3 функции. Това пести място, време и пари.
9. Взаимосвързаност. Всеки елемент в системата създава взаимоотношения с останалите. Елементите се поставят в системата така, че да носят полза на всички останали и да усилват и подобряват тяхната работа.
10. Сътрудничество, не конкуренция. Свързване и обединяване, вместо разделение. Сътрудничеството е важно на всички нива и във всички форми на съществуване, защото само то води до високи резултати.
11. Решения, вместо проблеми. Всяка ситуация или ресурс могат да бъдат предимство или недостатък в зависимост от начина им на използване.
12. Наблюдение. Природните модели и цикли ни помагат да разбираме по-добре живота и да правим по-добри избори. Наблюдението позволява да установим кое е работещо и кое не и да извършваме промени в зависимост от това.

+1. Лична отговорност. Нашите действия оказват влияние върху нашия живот, върху този на нашите семейства и приятели, както и върху този на всеки друг, който има пряк или косвен контакт с нас. Действията ни трябва да бъдат конструктивни, устойчиви и в полза на възможно повече хора.
0

Your Cart