Защо детски център на открито?

– Защото изследванията показват, че ако децата можеха да проектират сами пространствата си за игра, те щяха да са максимално приближени към естествените, натурални пространства. Щяха да включват всички елементи от живата и неживата природа и щяха да са едновременно интересни и обучаващи.

– Защото свободната игра има редица ползи по отношение на психо-емоционалното и физическото развитие на децата, особено днес, когато те прекарват все повече време пред мониторите на компютри, таблети и телевизори.

– Защото детската игра на открито е различна в сравнение с тази прекарана в закрити пространства. Дейностите, които не се толерират на закрито са напълно допустими и се насърчават на открито, като това води до освобождаване на натрупания стрес, разреждане на напрежението и изразходване на насъбраната енергия.

– Защото растенията „говорят“ с всички сетива. Слънце, сянка, цвят, текстура, аромат, мекота…нито един учител не може да възпроизведе и обясни това, което сетивата възприемат като информация. Ученето чрез опит (преживяване) доказано дава много по-богато и трайно знание.

– Защото природните елементи осигуряват отворен тип игра, подпомагат неструктурираното, творческо проучване с разнообразни материали. Интерактивните свойства на естествената среда правят децата активни участници в собственият им образователен процес.

– Защото Екологичното образование започнато в най-ранна детска възраст води до по-пълното разбиране на красотата и връзките в природата и е предпоставка за бъдещо отговорно отношение към околната среда.

– И защото откритите природни пространства предлагат на децата възможности за манипулиране на заобикалящата ги среда – за проучване, за откриване и експериментиране, за влизане в роли, за опознаване по-добре на себе си, на другите и на света. Те са среда, която насърчава богата и сложна игра на децата, значително увеличават възможностите за учене в сравнение с градските детски площадки и закрити класни стаи. Откритите пространства са места, където децата могат да си възвърнат вярата в магията и способността им да се удивляват, които са им вродени по рождение. Тези пространства подпомага ученето по естествен, ненасилствен начин, чрез откриване на великолепието на света около тях и чрез силата на собственото им любопитство.

Средата като учител

Нашият детски център предоставя вдъхновяващ начин за игра на открито и взаимодействие на децата с природата, като ги ангажира по интересен, забавен и завладяващ начин с естествената среда. Чрез структурирани занимания и свободни игри ще целим промяна в поведението и отношението на децата към природата, себе си и другите. Ще им помагаме да разбират, уважават и ценят околната среда, като едновременно с това прекарват времето си здравословно, в движение и активности на открито.

Вярваме, че в най-раните фази от живота на човека се полагат важни основи за нагласите, стойностите и учението през целия живот. Чрез интересни образователни проекти, които са свързани с природата и с теми за бъдещето – като водата, енергията, прехраната и потреблението, смятаме, че даваме важен принос за устойчивото, жизнеспособно развитие.

Детския център представлява уникално оформено пространство за игра и учене, включващо различни зони, с вдъхновяващ и цветен дизайн, които имат за цел да провокират децата към естествена процеси на опознаване на света в който живеем.

Обучение на открито (Outdoor education)

Поколението, което расте днес е почти тотално отдалечено от естествената среда. Децата растат в закрити пространства, в класни стаи, пред компютри и телевизори. Учат за живота от картинки и монитори, използвайки едно или две от сетивата, с които опознаваме света. Днешните деца не знаят как мирише боровата гора, не знаят какво е усещането да ходиш бос по тревата, не познават тайните и чудесата на природата.

Според изследванията, децата, които общуват с природата и прекарват достатъчно време навън са много по-здрави в сравнение с връстниците си. Те са много по-креативни в игрите, имат по-широк светоглед и мислят по-мащабно. Имат по-активно въображение и по-голяма творческа сила. Развиват силна имунна система и имат по-ниски нива на стрес. Обученията сред природата каляват духа, създават незабравими спомени и учат децата на толерантност и уважение към себе си, към другите и към околната среда. Външните пространства от своя страна са прекрасен и много важен начин чрез който децата могат да учат. Откритите пространства дават възможност на децата да изследват, да опитват нови неща, да практикуват, да експериментират, да развиват въображението си, да учат самостоятелно или в групи.

Трудно е да се даде еднозначна дефиниция на понятието „обучение на открито”, тъй като в него влизат различни по своята същност, философия и предназначение дейности. Макар основната идея да дефинира, че това е форма на обучение, която се случва извън стените на учебните заведения, под открито небе, в естествена среда, не е изключено част от обучението да преминава в закрити помещения, като изложбени зали, музеи, библиотеки и други. В този смисъл обучението на открито може да се погледне, като „обучение в, за и относно откритите пространства” ​